1.   Länkar

De gula rapsfälten i Sverige riskerar att försvinna!

Öppet brev till miljöminister Lena Ek

SLU -  Neonikotinoider – välsignelse eller hot?

FHCC - En litteraturstudie kring hälsoeffekter förknippade med produkterna honung och bipollen


Behandling med oxalsyra

  DokumentYmpning av honungTrugstade Lavnormal
Året med Varroa

- en lathund för bekämpningTips om hur man kan ta vara på pollen


Varroabekämpning med ekologiska metoder

Kjelles honung


Kjell Öbergs artikel - Biodling fascinerande hobby, nyttig dessutom


  1.   Tips

Bina behöver vatten för sin yngelsättning. Detta är speciellt påtagligt på vår och under torrperioder. Om bina har en bit till vatten gör ett enkelt vattenbad med mossa m.m. som håller fukt på din tomt.

Copyright 2012 © All Rights Reserved