Copyright 2012 © All Rights Reserved

Länkar

Bin i Vita Huset

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/inside-white-house-bees

De gula rapsfälten i Sverige riskerar attförsvinna!

Öppet brev till miljöminister Lena Ek

http://www.svenskraps.se/medlem/pressmeddelanden/2013-02-01_De-gula-rapsfalten-i-Sverige-riskerar-att-forsvinna.pdf

SLU - Neonikotinoider – välsignelse eller hot?

http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/publikationer/vaxtskyddsnotiser/workshop-neonikotinoider-valsignelse-eler-hot/

FHCC - En litteraturstudie kring hälsoeffekter förknippade med produkterna honung och bipollen

 

http://www.fhcc.se/assets/fhcc/archive/Litteraturstudier/honungochbipollen.pdf

Behandling med oxalsyra

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/106/1/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympning av honung

 

 

 

 

 

 

Trugstade Lavnormal

 

 

 

 

 

 

 

Året med Varroa

- en lathund för bekämpning

 

 

 

 

 

 

Tips om hur man kan ta vara på pollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varroabekämpning med ekologiska metoder

Kjelles honung

 

Kjell Öbergs artikel - Biodling fascinerande hobby, nyttig dessutom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

Bina behöver vatten för sin yngelsättning. Detta är speciellt påtagligt på vår och under torrperioder. Om bina har en bit till vatten gör ett enkelt vattenbad med mossa m.m. som håller fukt på din tomt.