Aktuellt i Bigården

  Aktuellt i Bigården

Höst


Nu är det invintringstider, sockerpriset varierar, så håll utkik.


Lathund för 66,7 %-blandning:

1 kg socker o.5 liter vatten

3 kg socker 1.5 liter vatten


Värm och rör ordentligt annars finns det olöst socker i botten.


Vinter


Januari och februari är månader som ni ska använda för att förbereda ert kommande biår. Se till att ni har rätt antal fräscha ramar. En perfekt syssla framför Melodifestivalen - tråda ramar. Tvätta era plastlådor och ”bränn” och skrapa era trälådor när vårsolen tittar fram och ni hittar ut i trädgården.


I bigården kan ni rensa ut döda bin - försiktigt! Ni ska inte störa bisamhället.


Sedan kan man om man vill lyssna på kupan. Ett dovt surr ger alltid glädje åt biodlaren. Om du vill stick försiktigt in en slang som även passar i ditt öra genom flustret så kommer du höra ett dovt surr om de lever och frodas.


Om det är tyst finns en risk att det är döda - men det behöver inte vara så! De kanske sitter i ett litet klot i övre lådan.


Slutet på mars och början på april


Under hela vintern kan man försiktigt rensa bort döda bin. Nu när vårvärmen ibland gör sig påmind är det lämpligt att byta botten. Det ska göras utan att man stör samhället.


Sära kupa och botten. Lyft av försiktigt och byt botten. Om du inte har en extra botten sätter du bara ned kupan på sin plats medan du tvättar av och gör ren botten.


Under mars/april (när våren är på gång) kan det för dem som önskar vara lämpligt att ge samhällena foderdeg. Det är dock inte nödvändigt om bisamhället dragit ned den sockerlösning som ni gett på hösten.


Här skiljer sig vi biodlare åt. Vissa vill ge foderdeg för att samhällena ska få en extra vårskjuts och andra tycker det är onödigt. Har du två jämnstarka samhällen kan du ju bilda dig en egen uppfattning genom att ge ett samhälle foderdeg och ett inte.


Har du myror i närheten ska du dock vara försiktig. Foderdegen kan dra till sig hungriga vårmyror och då går samhället under.


Vår


Nu är det dags att förbereda inför första vårgenomgången. Den bör genomföras när våren kommit igång ordentligt. En solig dag (med ca. 15 C) kring första maj är ett bra riktvärde. Vid denna vårgenomgång ska det finnas möjlighet att byta några av sjukdom (utsot) eller skadedjur angripna ramar. Botten har redan bytts och rensats i feb-mars, men om det av någon anledning inte gjorts ska det göras nu. Vid vårgenomgången, ska följande kontrolleras:


-          Är det ett bra och hälsosamt samhälle?


-          Finns det en äggläggande drottning. Leta stift – inte drottning.


-          Hur ser yngelsättningen ut – jämn och fin med få luckor (hål) – eller finns det sjukdomstendenser?


-          Hur är temperamentet och hur är det med kakfastighet m.m.


-          Om ni ändå hittar drottning – är märkningen kvar och behöver den förbättras?

           (Är det drottningen som jag hade i höstas eller har det skett en sent höstbyte?)


-          Om den finns foderramar med sockerlösning kvar – rispa lätt i dessa så att denna lösning används             under våruppbyggnaden och inte blir kvar till första skörden.


-          Gör en bedömning om när ni behöver utöka. Utöka dock inte för tidigt. Bina ska under våren ha                 varmt om ”huvudet” utöka med förstånd. Jag brukar normalt inte ”spräcka yngelklotet” vid första                 genomgången. Utan sätter ev. nya ramar utanför klotet. ( Mest aktuellt för de av er som har                         trågkupa).


Sommar


GLÖM INTE ATT SKÖRDA OCH NJUT AV FRISKA SAMHÄLLEN

men nu gäller det att få bra samhällen av avläggare m.m. till augusti. De är bina som kläcks i augusti som ska ta samhället genom vintern.

 

Håll samtidigt utkik efter Varroautbrott och sjukdom. Sjuka och svaga samhällen dör under vintern och nu finns ännu chansen att vända en dålig utveckling till något övervintringsbart


Sommarpassning

Nu sommarpassar vi bigården. Du som har ansvar skicka ut ett e-post om datum och tid i den period någon dag innan besöket. Skriv hur det ser ut och vad du gör på anteckningsblocket vid kupan samt som epost till vår gruppadress.


Håll koll på:


-          Utrymme – mer lådor (ramar)?


-          Varroamängd


-          Lägger drottningen ägg?