Om du ser en bisvärm

Om du ser en bisvärm!    Hjälpen finns!Vad gör jag då?

Många biodlare blir glada om de kan fånga in

en svärm, det ökar ju bimängden i den egna

bigården.


Det bör vara en biodlare som bor inom

församlingen, det finns restriktioner på att

flytta bin över församlingsgränserna så helst

ska det vara en lokal biodlare som hämtar in

svärmen. I Täby och Danderyd ringer du till

någon i styrelsen för Biodlarföreningen så

kommer en biodlare till dig och hämtar hem

bina om de sitter lägligt till, men ring snarast, det ökar möjligheten att fånga in svärmen.


Här har du några telefonnummer till biodlare i närheten där du bor.


Danderyd

Lars Munter     0705-39 78 50

Pi Edblom         0705-62 03 33Täby

Kjell Öberg       0707-98 34 17

Martin Kruså     0732-32 42 44

Dick Börjesson 073 3294187Om du inte kommer fram kan du ringa till Biodlarnas svärmtelefon

Den gäller över hela landet och kommer dirigera samtalet till den som är registrerad som kontaktperson för svärmar inom föreningen

Numret till svärmtelefonen:
0766-86 07 01När du har ringt kan du här passa på att få lite svärmkunskap:


Är bina farliga i svärmen?

Nej, troligen inte. Det är klart att du inte ska utmana dem på något sätt, då kan dom ju försöka försvara sig. Vid svärmningen är bina kolossalt utsatta, faktiskt nära till undergång, dom har

  • ingenstans att bo
  • ingen mat insamlad för vintern
  • ingenting att försvara
  • vet inte vart dom ska ta vägen

kort sagt, dom är ute på farligt äventyr från kupan. Inte undra på att dom är fredliga om de inte störs.


Hur går svärmningen till

Bina har bestämt sig långt innan svärmningen blir en realitet, de har förberett sig ett par veckor antagligen. Drottningen har slutat att lägga ägg, hon krymper sig i storlek så att hon kan flyga.

Svärmen far iväg från kupan en varm dag, gärna på förmiddagen eller vid lunchtid, det ska vara varmt väder annars sitter dom inne och väntar på lämpligare tillfälle.

Bina flyger iväg först, gärna helt kort från kupan, där sätter dom sig i en klump kanske i ett träd, dom har klor på fötterna så att dom kan hålla i varandra.

Där sitter dom ett tag och väntar för att se om drottningen kommer efter, det är inte säkert.

Om hon inte kommer flyger bina tillbaks till kupan, men om hon ansluter sig skickas ett antal spejarbin ut för att leta reda på en ny bostad åt samhället.

När dessa spejare kommer tillbaka meddelas de andra bina var en ny bostad är funnen, detta gör dom genom att ”dansa” på ytan av ”biklotet” som sitter kvar. Där kommer naturligtvis spejarbin från alla möjliga håll, men de far småningom iväg till det ställe som verkar mest attraktivt.

Rätt storlek, skydd mot väder etc är kriterier som bestämmer vart de ska fara.

De kan sitta olika lång tid innan de bestämmer sig, från kanske två timmar till två dagar.

Det är under denna tid som svärmen kan fångas in av en biodlare.


Varför svärmar bina?

När bina svärmar blir det två bisamhällen där det tidigare bara var ett. Svärmningen är deras sätt att reproducera sig, det har fungerat i femtio miljoner år så det är ett utprovat scenario som dom utnyttjar.

Svärmningen kan utlösas av att de bor för trångt i kupan, då får biodlaren skylla sig, men det kan också vara så att drottningen är gammal, då är det naturens sätt att klara detta genom att den gamle ger sig av. Det är alltid den gamla drottningen som ger sig iväg först, en nykläckt drottning är normalt ett dödshot, det är bäst att ge sig av.

”Alla” biodlare försöker hindra bina från att svärma, de far bort från kupan och det blir ju ett avbräck när bina försvinner.

Mycket mera spännande finns att säga om detta, om du är intresserad, kom gärna med i Danderyd-Täby Biodlarförening och var med i de studiecirklar som vi anordnar.

Gläd dig åt din nyvunna kunskap hälsar

Kjell Öberg


Visst är honungsbiet en fantastisk varelse!