Smått & Gott

  Länkar

De gula rapsfälten i Sverige riskerar att försvinna!

Öppet brev till miljöminister Lena Ek

SLU -  Neonikotinoider – välsignelse eller hot?

FHCC - En litteraturstudie kring hälsoeffekter förknippade med produkterna honung och bipollen


Behandling med oxalsyra

  Dokument

  Tips

Bina behöver vatten för sin yngelsättning. Detta är speciellt påtagligt på vår och under torrperioder. Om bina har en bit till vatten gör ett enkelt vattenbad med mossa m.m. som håller fukt på din tomt.

Copyright 2020 © All Rights Reserved