1.   Länkar

De gula rapsfälten i Sverige riskerar att försvinna!

Öppet brev till miljöminister Lena Ek

SLU -  Neonikotinoider – välsignelse eller hot?

FHCC - En litteraturstudie kring hälsoeffekter förknippade med produkterna honung och bipollen


Behandling med oxalsyra









  Dokument











Ympning av honung







Trugstade Lavnormal








Året med Varroa

- en lathund för bekämpning







Tips om hur man kan ta vara på pollen










Varroabekämpning med ekologiska metoder

Kjelles honung


Kjell Öbergs artikel - Biodling fascinerande hobby, nyttig dessutom


























Bina behöver vatten för sin yngelsättning. Detta är speciellt påtagligt på vår och under torrperioder. Om bina har en bit till vatten gör ett enkelt vattenbad med mossa m.m. som håller fukt på din tomt.


  1.   Tips

Copyright 2020 © All Rights Reserved