Danderyd - Täby biodlare


Amerikans Yngelröta


Som ni säkert sett har det blivit utbrott av Amerikansk Yngelröta i vårt närområde. 

Ett informationsmöte med Eva Forsgren från SLU hölls 29 maj i Märsta.

Inom Sigtuna har man gjort test av alla bigårdar med samlingsprov. Det ledde till att man hittade ett antal samhällen som visade på yngelröta och de är nu åtgärdade.


Vi har beslutat att göra samma provtagning inom Danderyd Täby Biodlarförening.


Det går ut på att man samlar 20 bin från varje kupa.10 kupor slås ihop till ett samlingsprov. Det skickas till Mellifera veterinärtjänst för analys.

Kostnaden 200 kr+moms per samlingsprov bekostas av föreningen om man deltar i den gemensamma insamlingen.


Om ett prov visat att det finns mycket sporer går man vidare med separata prover för varje samhälle.


Var och en som vill delta och har bin i Danderyd eller Täby:

- Samla in 20 bin från varje samhälle. Dock inte från årets avläggare

- Lägg i en plastpåse och förslut.

- Lägg påsen i frysen  

- Märk med namn och adress för bigården och hur många samhällen du har samt mailadress så ni kan få svar.

- Ta med till bimötet den 13 juni kl 9.30, fruset med kylklamp, gärna i en kylväska. Går inte det så kontakta någon i styrselsen så löser vi det.

- Vi samlar där ihop påsarna i fryst tillstånd i kylbox och sorterar dem geografiskt samt skickar för prov.

- Så fort provsvar kommit meddelar vi resultatet


ps.

Den största orsaken till spridning är biodlaren som flyttar material och bin. Sporerna finns i hela samhället och även i honungen. T.ex slungade ramar som sätts in i andra samhällen eller lämnas öppet. Honungen är ingen fara att konsumera, det är bara honungsbiet som det är farligt för, inte heller sollitärbin eller andra instekter.

Copyright 2020 © All Rights Reserved

NTNästa möte


Programmet för 2024 finns under program.  


Vi träffas varje lördag under våren kl 9.30 i Cedergrenska parken

Mail kommer med påminnelse och eventuella tidändringaar pga väder mm


Välkomnaj

För att minimera risken för att få in Amerikansk Yngelröta i föreningens bisamhällen gäller

Använd endast föreningens kupknivar och kuptänger vid atrbete med föreningens bin. Alltså inga egna medhavda verktyg skall användas

Resultat från tävlingar

Föreningens årliga honungsprovning utser vem/vilka som medlemmarna vid årsmötet ansetts fått fram den godaste honungen


2022    Ulla Kjellqvist och Lars Hellström


2021     Henrik Bernellon


2020     inställt pga corona

2019     Åsa Angelino

2018     Chris Magnusson

2017     Ulf och Marie Carlén

2016     Åsa Angelino och Rune Svensson

2015     Åsa Angelino

2014     Kjell Öberg och Karl- Johan Norén

2013     Lars Munter och Karl-Hugo Wiren

2012     Björn Nygren

2011     Kjell Öberg och Karl-Johan Norén


Har du sett en bisvärm? Hjälp finns!
Vad har hänt?

Att svärma är binas naturliga sätt att föröka sig eller komma undan en smitta/fara i sin boplats.

Svärmen du hittat kommer troligen från en biodlare i närheten som nu har mist hälften av sitt samhälle, men enligt lag har den drabbade biodlaren nu mist sin rätt till svärmen (om det inte är så att biodlaren just då föjer svärmen). Svärmlusten hos bina kan vara olika och det är inte alltid så lätt att förutspå.


Det är nu bråttom att ta hand om svärmen då de har spejare ute som letar efter en permanent boplats. Tambin/Honungsbin kan klara sig i det vilda men tyvärr har vi i Sverige drabbats av ett kvalster, Varroa, som våra tambin inte har ett naturligt försvar mot. Svärmen kan överleva i några år i det vilda men drabbas förr eller senare av Varroa och dör då tillslut. En biodlare har skyldighet att hålla kvalstertrycket på en rimlig nivå med olika metoder.


Det finns även en sjukdom som heter Amerikans yngelröta som är en mycket allvarlig och som kan kräva total destruktion av samhällen som drabbats. Sjukdomen har upptäckts i Sigtuna och Enköping varför det är än mer viktigt att alla svärmar tas om hand.


För mer information läs här


Sommarpassning i bigården


Under somaren vill vi gärna att du som medlem i föreningen hjälper till med sommar-passningen i föreningens bigård. Ett ypperigt tillfälle för dig som är ny att lära dig hur vi tar hand om våra bin.


Svara gärna på mailutskicket när just du kan. Du som är erfaren, ta gärna ta med en av våra nya medlemmar.

Bokning av föreningens slunga


Nu kan du som medlem i Danderyd Täby Biodlare boka föreningens slunga. klicka här och titta längts ner på sidan för länk till bokningen.


Läs mer här